Ursic logo NOVI OBREZAN

 

tel: +386 (0)4 29 273 20
gsm: +386 (0)31 309 597
e-pošta: ursic@ursic.si

 

SERVIS
gsm: +386 (0)41 774 827
ob delavnikih od 7.00 do 20.00
ter ob sobotah od 8.00 do 12.00

 

Peći za pečenje na kolica sa grijanjem na termo ulje HEUFT VULKAN Thermo Roll

heuft1
Slika je simbolička

Peći za pečenje na kolicima sa grijanjem na termo ulje Thermo Roll VTR (primjer)

Podaci za jednu peć:

Broj komora za pečenje

1

Broj etaža

9

Površina jedne etaže

800 x 1.900 mm

Ukupna površina za pečenje

13 m2

Za 27 pladnjeva dim

580 x 780 mm

Visina etaže

153,5 mm

Max. visina proizvoda sa VTR kolicima  (toleraca +/- 5 mm)

133,5 mm

Tražena snage centrale 
(svaka dodatna peć)

78 kW

83 kW

Isporuka je moguća kpl. montirano (u jednom komadu, stoječki), uklj. sa instaliranim sekundarnim sistemom grijanja.

SPS regulacija, kontrolni panel montiran lijevo ili desno na peči.

heuft2

Funkcije HEUFT SPS Vulkan:


Thermo Roll Touch Screen regulacije:

 • Automatsko pečenje sa 199 programa pečenja, svaki program može se podijeliti na 5 faza (koraka)
 • Umreženo sa pećnicama u bateriji i centralom za zagrijavanje, koji su opremljeni sa HEUFT SPS, regulacijom za izmjenu programa pečenja i optimalno upravljanje centrale za zagrijavanje termo ulja
 • Kontrola senzora i sigurnosnih jedinica
 • Javljanje servisnih intervala
 • Funkcija pomoći u slučaju grešaka
 • Brojać radnih satova jedinice peći, opremljene sa senzorima

Izvedba peći:

 • Napa, NIRO, 985 mm, montirana iznad vrata pećnice
 • Ventilator za napu, aksijalni, 27 cm3/min
 • Integriran ventilator za odvod ostatka naparivanja za optimalni odvod para
 • Prednja, zadnja i stražnje stranice peći: nehrđajući čelik
 • Vrata peći: 3-struko zatvaranje, otvaranje lijevo ili desno
 • 3-struko zatvaranje omogućuje precizno tijesnost vrata pećnice i sprečava deformaciju vrata

-- Snažan sistem za naparivanje TWIN STEAM INJECTION.

Sistem za naparivanje sastoji iz dvojice separatnih generatora pare, koji se zagrijavaju na termo ulje, svaki ima  ugrađeno injekcijsko cijev iz nehrđajućeg čelika. Kontrolirana količina vode injicira se u komoru parnog generatora. Nastala para, preko kanala, vodi se u komoru za pečenje

-- Turbo sistem za sve etaže

Turbo cirkulacijski ventilator uključuje se prema potrebi, da bi promijenili statičnu atmosferu pečenja u konvekcijsku. Turbulenca spriječi stvaranje izolacijskih slojeva zraka  oko proizvoda i omogućuje direktni  prijenos  topline na proizvode. Konvekcijska atmosfera u pećnici omogućuje formiranje bolje kore proizvoda i ima pozitivan utjecaj na stabilnost pečenih proizvoda.

-- Heuft električni pogon za kolica

heuft3

Slika je simbolička

Za brzo, lakše i efikasno punjenje/pražnjenje peći. Kolica, obložena sa proizvodima su teška i ponekad punjenje i pražnjenje pećnice može biti naporno. Specijalni Heuft uređaj  za ubacivanje i izbacivanje kolica olakšava i ubrzuje  fizički rad, gubitak energije je manji.

Princip rada:

kod otvaranja vrata, radnik pritisne odgovarajući taster na pećnici i sa time uključi transporter za kolica (3-funkcijski taster: naprijed-stop-nazad). Snažan elektro motor za pogon transportera može ubaciti/izbaciti  troja povezana kolica.

Opis pećnice

Vulkan Thermo Roll je etažna peć, koja se puni sa kolicima. Kvaliteta pečenih proizvoda u pećnici je ista, kao u klasičnoj više etažnoj pećnici na termo ulje, koja se puni pomoću poteznih aparata odnosno robota.

Pećna površina – svaka etaža kolica, nalazi se između dvojice radijatora, u kojima cirkulira vruče termo ulje.

Punjenje peči je brzo i efikasno, slično kao kod roto pećnica. Kod pećnice Thermo Roll, dvoja ili troja kolica pune se od jednom, jedna za drugom.

Vulkan Thermo Roll je modularna jedinica, koja sastoji iz komore za pečenje sa 7 ili više etaža (radijatora), generatora pare, 3-putnog ventila i cirkulacijske pumpe, turbo sistema, odvod pare, nape (opcijsko), el. regulacije, senzora i kontrole sigurnosti.

Turbo motor uključuje i isključuje se prema potrebi i pruža konvekcijsku atmosferu u komori za pečenje.

Vulkan Thermo Roll se zagrijava sa termo uljem. Medij za zagrijavanje – termo ulje, cirkulira kroz toplinske izmjenjivače (radijatore) pomoću pumpa. 3-putni ventil kontrolira  precizni protok vrućeg termalnog ulja. Visok toplinski  kapacitet medija za zagrijavanje, osigurava veliku stabilnost temperature i potpuno ravnomjernost prenosa energije, bez opasnosti pregrijavanja i negativnih efekta zapaljivanja proizvoda.

Vulkan Thermo Roll je jedna od najekonomičnijih pećnica zbog visokog koeficienta energetske efikasnosti, visokih tehničkih standarda i stabilne konstrukcije.

 heuft4

Centrala za zagrijavanje termo ulja HEUFT HK 300, izvedba tandem

 • Nazivna snaga grijanja: 300 kW
 • Prednja, zadnja i stražnje stranice centrale: nehrđajući čelik
 • Uklj. SPS regulacija i panel za posluživanje

Opis toplinskog izmjenjivača:

Termo ulje cirkulira pomoći specijalnih pumpa kroz toplinski izmjenjivač, po cijevima do priključenih potrošača energije. Kod pretoka termo ulja kroz bojler, toplina, nastala kod sagorijevanja plina na plameniku, prenosi se na ulje, a ulje to toplinu dalje prenosi na potrošače.

Potrebna temperatura podešava se na kontrolnom panelu pećnica. Kada je tražena temperatura postignuta, regulacija isključuje plamenik ili reducira njegovu snagu (2-stupanjska regulacija). Kada temperatura padne, regulacija uključuje plamenik odn. odgovarajuće povećava njegovu snagu.

heuft5

Punjenje termo ulja

Termalno ulje se transportira u bačvama.

Generalno, Thermo Roll peči su konstruirane za temperature termo ulja do 315°C. Zbog konstantnog razvoja u prošlim godinama, firma Heuft je postigla reduciranje potrebne temperature ulja za 15-20°C. Sa time maksimalna potrebna temperatura ulja u sistemu limitirana je na 300°C. To ima za rezultat smanjenje troškova energije, manje  temperaturno opterećivanje materijala i veću stabilnost termalnog ulja.

Termalno ulje, princip rada

Princip pečenja sa termo uljem, sličan je sistemu kućnog centralnog grijanja.

Sistem za zagrijavanje Heuft, dislociran je od  pećnica. Plamenik toplinskog izmjenjivača troši lož ulje, plin, struju ili biomasu i sa time zagrijava sintetično termo ulje.

Termo ulje je potpuno siguran medij za zagrijavanje, koji pomoću pumpa cirkulira po sistemu do radijatora u pećnicama. Termo uljni sustav je otvoren sustav, bez visokog pritiska.

heuft6

 

Daljinski nadzor preko VPN

Heuft VPN Tosibox je inteligentan sistem za daljinski nadzor preko sigurnog dostupa. 

Kontrola preko interneta vrši se preko mrežnog kabla ili WLAN/3G/4G USB modema.

heuft7

User-key za dial-in dostup

USB ključ sa kripto procesorom omogućuje siguran dostup Tosibox sistema do kompjutera kupca. Automatsko stvara sigurni VPN kanal između sistema i ključa, koji omogućuje dostup do povezanih sprava. Dostup do kućne kompjuterske mreže kupca nije moguće.

Funkcije

Daljinski nadzor za nadzor Heuft pečnih sistema:

 • Brz početak
 • Maksimalna sigurnost
 • Nema mogućnosti dostupa do kompjuterske mreže kod kupca
 • Bez troškova treće IT firme
 • Fleksibilnost i moguća nadogradnja
 • Radi sa svim tipovima internetskog povezivanja
 • Nadogradnja programske opreme
 • Radi sa DHCP i statičnom IP adresom
 • Daljinski nadzor sistema za kupca (sa VPN ključem, uklj. licenca za dostup preko Androida ili iOS aplikacije)
 • Diagnostika i kontrola na daljinu
 • Detekcija i rješavanje grešaka
 • Podešavanje sistemskih parametra
 • Daljinsko upravljanje sistemskih elemenata
 • Podrška sa strane Heuft servisa

Zahtijeve za instalaciju daljinskog nadzora:

 • Regularna mreža kablova (patch kablovi) za priključivanje VPN-Tosibox  preko interneta i kućne mreže.
 • Slobodna IP adresa (ako se koristi fiksni IP)

 

Weishaupt plinski plamenik za HUFT HK 300 toplinski izmjenjivač

Heuft toplinski izmjenjivač je izveden za rad sa Weishaupt plamenicima.

Za sigurni rad i razloge garancije, plamenik priključuje ovlašteni Weishaupt tehničar, koji je upoznat sa lokalnim sigurnosnim propisima i normama.

Za bez prijekoran rad plamenika, kupac treba osigurati dovod svježeg zraka, odgovarajući dimnjak i adekvatnu ventilaciju prostora.

heuft8

BUDITE ORIGINALNI

Predtijesto možemo usporediti sa zrenjem npr. sir, šunke, vina, viskija, piva,…

Opširnije...

PROFESIONALNI PEKARSKI LIMOVI ZA PEČENJE

Pekarski limovi za pečenje su dio opreme svake pekare, slastičarnice, prodavaonice kruha i industrijske pekare...

Opširnije...

ČISTOĆA JE VAŽNA

OPTIMALNA HIGIENA, čistoća od samog početka

Optimalna higijena je osnovni uvjet u svim tehnološkim, pekarskim procesima. Smjernice i norme su zadnjih godina postale jako stroge...

Opširnije...