Logo

 

tel: +386 (0)4 29 273 20
gsm: +386 (0)31 309 597
e-pošta: ursic@ursic.si

 

SERVIS
gsm: +386 (0)41 774 827
ob delavnikih od 7.00 do 20.00
ter ob sobotah od 8.00 do 12.00

 

Upoznajte najnoviji COMPACT ULTRASONIC SLICER, gradjen za rezanje kvadratnih ili okruglih proizvoda.

Upotrebljava se u manjim i srednje velikim proizvodnjama (pekarne, slastičarnice, catering, sirarne, mesnice…)

Ta precizna sprava opremljena je sa ultrazvučnim sistemom sa visoko kvalitetnim noževima iz titana, gradjena za najbolje rezultate.

Nova (opcijski) čistilna jedinica opremljena sa UV-C svetlošću, brine o čiščenju i dezinfekciji. To omogućuje sigurno i automatsko čiščenje noževa, proces rezanja se ne prekida.

Lijepo oblikovani proizvodi, manje ostataka, sigurno čiščenje i više profita. Sve to sa spravom za rezanje COMPACT ULTRASONIC SLICER!

izdelki compact

Karakteristike

 • Brzo i precizno rezanje omogućuje servo pogon rezalne ploče
 • Napredna programska oprema za podešavanje parametara rezanja na dispayu na dodir (dodir ikone)
 • Podesite želeni uzorak rezanja (na displayu na dodir) - kvadrat, 4-kut, 3-kut, diamant ili rezanje okruglih proizvoda
 • Pouzdan zaštitni sistem onemogućuje prilaz na podrućje rezanja, za vrijeme rada stroja
 • Za rezanje svježih ili zamrznutih proizvoda
 • Mogućnost rezanja proizvoda na limova, bez limova, ili na daski
 • Opremljen sa modemom
 • BAKON Ultrasonic sprave za rezanje upotrebljavaju se u različitim odjelenjima (pekarne, slaštičarnice, mesnice, sirarne i catering)
 • Pokretna samostalna sprava na dvoje vrtljivih i dvoje fiksnih kolica
 • Za limove europskih dimenzija, kao i drugih dimenzija i posuda za pećenje

Djelovanje

Proizvode za rezanje ručno slagamo na ploču za rezanje. Rezanje počne odmah kad pladanj stavljamo na ploču za rezanje i dodirnemo tipku za start.

Glava za rezanje ima ultrazvučni nož. Dužina noža zavisi od veličine pladnja i vrste proizvoda, koje želimo rezati. U stroj za rezanje ugradjen je nož dužine 315 mm. Izvedba noža u obliku vala omogućuje rezanje proizvoda do maksimalne višine 100 mm.

Precizno rezanje omogućuje servo pogon rezalne ploče, koja se kreče u smjeri osi x/y ispod noža, fiksiranog na mostu, sa pomakom u smjeri gore/dole.
Servo pomak rezalne ploče u smjeri osi x/y, omogućuje rezanje u različitim pozicijama i rezanje različitih porcija.

Moguća je proizvodnja kvadratnih oblika na porcije v obliku 3-kuta ili diamanta, te rezanje okruglih proizvoda na jednake porcije, naime nož ima servo pogon za rotiranje oko svoje osi.

compact slices

Programiranje stroja slijedi na LCD dispayu na dodir. Različite parametre, kao npr. broj porcija, brzina rezanja, dimenzije i rubovi, jenostavno je podesiti ili  promjeniti.

Kapacitet rezanja je različit, zavisno od dimenzije i traženog oblika ,količine porcija i može se prilagoditi na displayu na dodir.

Dostup u program može se ograničiti po principu prava korisnika.


compact upravljanje

Tehničke specifikacije

Dimenzije:                      1708 x 1115 x 1713 mm
Nož:                                   315 mm, izvedba potpuni val
Napon:                             3x400 VAC+ uzemljenje, 50 Hz
Snaga:                              +/- 2kW
Potrošnja zraka:          +/- 50 L/ min kod 6 bar
Kapacitet:                      zavisno od dimenzije proizvoda i želenih oblika te veličine porcija
Uzorak rezanja:            kvadrat, 4-kut, 3-kot, diamant, rezanje okruglih proizvoda (max promjer 380mm)
Veličina limova:           do 600 x 800 mm

Opcijski

 • Kartica: lićna kartica dozvoljava brzi dostup operaterima, kontrolorima i tehničarima  svakome na svom nivoju
 • Enota za čišćenje opremljena sa UV-C-svetlobom